Thursday, December 11, 2008

Berita ari Sekula

Tu siti berita ti ayan ba Borneo Post kena 10.11.2008. Berita singkang pemansang pengawa tauka aktiviti ti bisi diatur ba sekula.

Ngenatai ka pengaga ati ngagai bala Cikgu ba SMK Kanowit, besampi ka semua kita mujur magang dalam semua pengawa, lebih agi nempa nembiak nuju pemujur ba pelajar sekula ukai nangka pom lima enggau pom enam tang mujur datai ngagai Universiti.


No comments: